Doradztwo

Pracując przez szereg lat dla różnych krajowych i międzynarodowych organizacji, mieliśmy okazję tworzyć i wdrażać liczne zmiany w wielu obszarach ich funkcjonowania. Celem, który przyświecał prowadzonym projektom, była zawsze poprawa efektywności. Mieliśmy okazję obserwować (i kory- gować) proces wdrożenia, jego efekty, reakcje ludzi na poszczególne posunięcia kierownictwa i odwrotnie.

Wiemy, z jakimi trudnościami wiążą się poszczególne działania, jakie pułapki zarządzania czyhają na kierownictwo. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się z naszymi klientami wspierając ich na każdym etapie projektowania i wdrażania zmian organizacyjno-systemowych.

W CZYM POMAGAMY?

  • Jak poukładać procesy zarządzania ludźmi (np. proces oceny i rozwoju, rekrutacji i selekcji, zarządzania przez kompetencje)?
  • Jak przeprowadzić restrukturyzację działu?
  • Jak skutecznie wdrożyć w firmie nowy system pracy?
  • Jak rozwiązać pojawiający się problem w zarządzaniu zespołami (np. brak komunikacji / porozumienia między działami, narastający konflikt)?
  • Jak stworzyć i wdrożyć narzędzia wspierające zarządzanie ludźmi?

JAK TO ROBIMY?

Opracowanie i wdrożenie systemów i narzędzi wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji; między innymi takich, jak:

  • system oceny i rozwoju,
  • system rekrutacji i selekcji,
  • system planowania ścieżek karier i planowania następców,
  • zarządzanie przez cele / kompetencje,
  • zarządzanie projektami w firmieprojekt i wykonanie strony www: Fabryka DizajNu

przyjazne linki         home | o nas | klienci | referencje | kontakt | diagnoza | rozwój | doradztwo