Co o nas piszą?

List referencyjny

W imieniu Instytutu Techniki Budowlanej, największego w Polsce instytutu badawczego w dziedzinie budownictwa, mam przyjemność udzielenia rekomendacji firmie INNOWA.

Pani Iwonie Nowak oraz jej współpracownikowi panu Robertowi Sakiewiczowi powierzyliśmy w 2015 r przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej, na temat organizacji pracy zespołowej I wprowadzania zmian oraz warsztatów dla pracowników Instytutu, dotyczących sformułowania wizji, misji i określenia wartości ITB.

Pracownicy firmy INNOWA wykazali się dużym zaangażowaniem w przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia. Solidne przygotowanie, indywidualne podejście, życzliwość oraz pomysłowość spowodowały twórcze działanie pracowników Instytutu i pozwoliły na uzyskanie zamierzonych wyników.

Na podstawie naszego doświadczenia polecam firmę INNOWA jako godnego zaufania partnera w zakresie profesjonalnych szkoleń i warsztatów, skutecznie rozwijających postawy i umiejętności pracowników.

Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Marcin M. Kruk

W imieniu firmy Astellas Pharma sp z o.o. mamy przyjemność udzielić referencji firmie INNOWA.

Swoje opinie opieramy na podstawie ostatnich warsztatów z Przywództwa, które były kulminacyjnym punktem w kolejnej już trzeciej edycji programu "talentów" w naszej firmie. Powierzyliśmy przeprowadzenie ich firmie INNOWA, z którą z powodzeniem współpracujemy już od wielu lat.

Trenerzy, pani Iwona Nowak i pan Krzysztof Stefaniak przygotowali i przeprowadzili szkolenie, które znalazło duże uznanie w oczach uczestników. Nie tylko dobrze się bawili - przy okazji intensywnie pracując nad poszczególnymi obszarami prawdziwego przywództwa; ich zaangażowanie zaowocowało także konkretnymi deklaracjami tego, co postanowili wdrożyć w swoje życie już teraz. Szkolenie zostało ocenione jako niezwykle urozmaicone, kreatywne, interesujące, obfitujące w całą gamę ciekawych ćwiczeń i testów. Uczestnicy docenili także ciepłą atmosferę, perfekcyjne przygotowane i dużą wiedzę trenerów.

Innymi słowy duża porcja aktywności, zabawy, wiedzy, a przy tym - kontekstów do głębszej refleksji oraz możliwość przełożenia zdobytych umiejętności na konkretną praktykę: taki koktajl otrzymali najbardziej utalentowani AD 2015 w naszej firmie, za co serdecznie pani Iwonie i panu Krzysztofowi dziękujemy.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę INNOWA jako odpowiedniego partnera do współpracy.

Artur Zapart, Sc. MBA
Sales & Marketing Direktor
Primary Care and Oncology

Beata Naliwko, MD
Sales Training Manager

Z p. Iwoną Nowak i jej współpracownikami firma Astellas Pharma Sp. z o.o. realizuje różne projekty od ok. 10 lat. Współpraca zawsze układała się bardzo dobrze.

Jednym z takich projektów, który powierzyliśmy p. Iwonie Nowak i jej współpracownikom, było szkolenie/warsztaty z „Zaawansowanej komunikacji managerskiej” zrealizowane w listopadzie 2012r dla grupy osób wyłonionych w firmowym projekcie rozwoju talentów.

Przygotowane i przeprowadzone wraz z panią Małgorzatą Ufnal szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji w dowolnym środowisku zawodowym.

Bardzo urozmaicona forma warsztatów, koncentracja na potrzebach uczestników, wiedza, doświadczenie i poczucie humoru trenerek spotkały się z dużym uznaniem wymagającej grupy odbiorców ze struktur sprzedaży.

Jestem przekonana, że dzięki temu projektowi uczestnicy uzyskali możliwość jeszcze bardziej swobodnego poruszania się w różnorodnych sytuacjach, co zaprocentuje niezależnie od tego, jaką dalszą drogę zawodową wybiorą.

Jako dowód na satysfakcję i wysoką ocenę przeprowadzonych warsztatów chciałabym zacytować wypowiedź jednego z uczestników: "...to, co mi dało to szkolenie, to na pewno otworzyło mi oczy, że cel może być wspólny dla wszystkich, ale każdy może go osiągać w inny, właściwy dla siebie sposób. Co nie znaczy, ze lepszy czy gorszy. Na pewno nauczyło mnie większej tolerancji dla ludzi innych, niż ja. Utwierdziło mnie w przekonaniu jak ważny jest zespół i jak ważne jest, by byli w nim ludzie różni od siebie, bo każdy wnosi do zespołu coś indywidualnego. Dowiedziałem się jak jasno i zrozumiale dla innych formułować swoje wypowiedzi i oczekiwania. Teraz już wiem, że ludzie, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują, mogą przybierać różne postacie. Dowiedziałem się o swoich mocnych stronach oraz sferach, nad którymi musze popracować...".

Z pełną świadomością polecam współpracę z firmą INNOWA – to wiarygodny, profesjonalny i odpowiedzialny partner.

Iwona Grabarczyk
Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Astellas Pharma Sp. z o.o.

Saint-Gobain to duża i bardzo zróżnicowana organizacja. Pod jednym szyldem grupuje wiele biznesów produkujących i dystrybuujących materiały na potrzeby rynku budowlanego.

Stworzenie jednolitego rozwiązania / programu rozwojowego na potrzeby struktur sprzedaży wszystkich firm nie jest zadaniem łatwym. Powierzyliśmy je firmie INNOWA, która realizację projektu rozpoczęła od gruntownej analizy i diagnozy sytuacji wyjściowej jeśli chodzi o poziom kompetencji, style zarządzania, plany i oczekiwania oraz postrzeganie swojej przyszłości zawodowej wśród sił sprzedaży grupy w Polsce.

Kilkutygodniowa diagnoza zaowocowała wnikliwym opracowaniem, dzięki któremu kadra zarządzająca grupy Saint-Gobain mogła odkryć szereg ciekawych, a czasem zaskakujących zjawisk związanych z pracą ich struktur sprzedaży. Na bazie diagnozy, oraz biorąc pod uwagę nasze cele strategiczne, firma INNOWA opracowała kompleksowy i długofalowy program rozwoju sił sprzedaży (w ramach Uniwersytetu Saint-Gobain nazwany Wydziałem Sprzedaży). Jedną z jego kluczowych wartości jest to, że odpowiada on na potrzeby wszystkich szczebli w strukturach sprzedaży Grupy, a jednocześnie jest na tyle elastyczny, że respektuje odrębność i zróżnicowanie poszczególnych biznesów.

Polecam z czystym sumieniem współpracę z firmą INNOWA: w trakcie realizacji projektu otrzymaliśmy od konsultantów aktywne wsłuchiwanie się w nasze potrzeby, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany oraz dużą dawkę wiedzy biznesowej i zdrowego pragmatyzmu.

Magdalena Krupa
Dyrektor Personalny
Grupy Saint-Gobain na Europę Wschodnią

Niniejszym potwierdzam, iż powierzyłam firmie INNOWA projekt wsparcia firmy Mindshare w wypracowaniu i wdrożeniu modelu kompetencji i systemu ocen w firmie. W efekcie współpracy z Panią Iwoną Nowak i jej współpracownikami otrzymaliśmy spójne i zrozumiałe narzędzie wspierające zarządzanie ludźmi. Dzięki indywidualnym konsultacjom uzyskaliśmy pomoc w jak je efektywnie stosować. Dodatkowo w ramach rozwoju kompetencji managerskich (ich konieczność była efektem pierwszego sezonu oceny) zaprosiliśmy firmę INNOWA do zaproponowania cyklu działań rozwojowych dla kluczowych pracowników w firmie. Projekt ten jest obecnie w trakcie realizacji. Odbyło się kilka szkoleń i warsztatów, dalsze są planowane w kolejnym roku.

Na podstawie ponad dwuletniej współpracy z firmą INNOWA wysoko oceniam ich elastyczność w podejściu, chęć poznania i zrozumienia biznesu firmy Mindshare. Dotychczasowe doświadczenie potwierdza dużą wiedzę, doświadczenie biznesowe i doradcze. Styl trenerski oraz sposób konstruowania szkoleń powoduje, iż firma zyskała dużą wiarygodność również w oczach szkolonych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje umiejętność zainteresowania tematem grupy młodych i kreatywnych managerów.

Jako członek zarządu doceniam również pragmatyzm i w efekcie przydatność wypracowanych rozwiązań. Kompleksowe i długofalowe spojrzenie na problemy Mindshare powoduje, iż jest to partner którego mogę zarekomendować.

Anna Sakowicz
Członek Zarządu
Mindshare Polska Sp. z o.o.

Kolorowe kartki i mazaki, plastelina, puzzle, piłeczki i klocki. Trening z „Efektywności osobistej i zespołowej” odbywał się w sali konferencyjnej z przeszklonymi drzwiami. Przechodzący przez hol zaglądali i dziwili się, dlaczego grupa poważnych ludzi – szefów dziennikarskich zespołów Polskiej Agencji Prasowej – całe dwa dni bawi się w przedszkole. Uczestnicy zajęć tymczasem wychodzili po tej zabawie wykończeni nie mniej niż po wielogodzinnym śledzeniu zagranicznych agencji informacyjnych, czy też obsłudze trudnych procesów sądowych lub obrad Sejmu. Dlaczego? Dlatego, że kolorowe klocki i papierowe wycinanki były doskonałym narzędziem do intensywnej pracy nad sobą i ze sobą.

W ciągu dwóch dni szkoleniowych otrzymaliśmy wiedzę, którą można by zawrzeć w paru poważnych książkach. Zarówno wiedzę teoretyczną - na temat diagnozowania osobowości pracowników, prowadzenia rozmów, rozwiązywania problemów, osiągania zamierzonych celów, jak i wiedzę praktyczną – ćwiczeń, testów, inscenizacji charakterystycznych dla naszej pracy sytuacji etc.

Szkolenie przeprowadzone przez Iwonę Nowak było bardzo pożyteczne. Doświadczenie trenerki, jej profesjonalizm i umiejętność pracy z ludźmi, a także kultura osobista i poczucie humoru sprawiają, że wszyscy uczestnicy warsztatów angażują się maksymalnie. Nawet sceptycy, a cóż dopiero entuzjaści.

Wszyscy bowiem mają okazję na nowo spojrzeć na siebie, swoją pracę, kolegów po fachu, poznać nowe możliwości własnego rozwoju oraz potencjał zespołu, w którym pracują.

Szczerze dziękuję za te dwa dni

Natalia Bryżko-Zapór
Dyrektor Oddziału PAP-media,
POLSKA AGENCJA PRASOWA SA

Kilkanaście lat korporacyjnego doświadczenia pozwala na przeżycie kilkunastu różnego rodzaju inicjatyw związanych ze szkoleniem, coachingiem, rozwojem kompetencji, próbą warsztatowego opanowania sztuki profesjonalnego zarządzania, leadershipu, etc.

Kilkanaście lat to kilkanaście różnych firm zawodowo uprawiających sztukę treningu. Z takim zawodowym bagażem mogę dzisiaj śmiało stwierdzić, że szkoleniowców, do których wracam z przyjemnością, których wspominam, (których pamiętam!) jest naprawdę niewielu. Jedynie garstka z nich potrafiła wzbudzić we mnie i wśród moich pracowników na tyle silne emocje i stworzyć na tyle wiarygodny obraz pożądanych umiejętności, że do dzisiaj powołujemy się na te spotkania, wertujemy materiały, drążymy temat.

Do tej elitarnej wręcz grupy (z punktu widzenia uczestnika-odbiorcy szkolenia) należy Pani Iwona Nowak, która kilkukrotnie wspomagała mnie w trudnych chwilach, kiedy trudne sytuacje menadżerskie przeradzały się w problemy w zarządzaniu. To dzięki jej autorskim pomysłom i umiejętności dostosowania programu szkoleniowego do indywidualnych potrzeb odbiorcy, udało mi się przeprowadzić realizację wielu projektów.

Z czystym sercem wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia w dotarciu do celu w swojej zawodowej karierze mogę polecić Panią Iwonę Nowak i jej zawodowy warsztat oraz doświadczenie. Umiejętność rozmowy z ludźmi, odkrywania ich potrzeb, a także doświadczenie i wiedza pozwalające na wykorzystanie wielu narzędzi jest wszystkim tym, o czym manager może marzyć. To osoba, która na pewno znajdzie wyjście z sytuacji, doradzi, a efekt tego, na co jej pozwolicie zaskoczy Was samych.

Patrycja Dębska

Szanowna Pani Iwono

Z ogromną przyjemnością przesyłam referencje, które wynikają z naszej kilkuletniej współpracy.
Podsumowanie tej współpracy opiszę w kilku najistotniejszych punktach:

 1. Na przestrzeni kilku lat miałem okazję obserwować Pani działania w sferze przygotowania i przeprowadzenia szeregu sesji typu Assessment Center w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie Astellas Pharma, zarówno na stanowiska Przedstawiciel Medyczny jak i District Sales Manager (wraz z udzieleniem indywidualnych feed-backów uczestnikom). W tym zakresie przygotowanie opisów badanych kompetencji do procesu AC, dobór i opracowanie ćwiczeń do badanych kompetencji, opracowanie kompleksowych i czytelnych raportów indywidualnych, udzielenie feed-backu uczestnikom - wszystkie te elementy były zawsze wykonane na bardzo wysokim poziomie;
 2. Przygotowanie i udział w procesie ostatecznego wyboru kandydata (wywiady indywidualne z finalistami procesu rekrutacji i selekcji) – bardzo istotny głos doradczy;
 3. Wysoka jakość pracy, którą obserwowałem w obszarach:

  • kompleksowe opracowanie procesu AC
  • trafność doboru adekwatnych ćwiczeń / działań
  • przygotowanie ćwiczeń adekwatnych do danej sytuacji firmy / kontekstu biznesowego
  • nastawienie na profesjonalizm procesu oraz komfort uczestników / kandydatów
  • trafność diagnozy oraz cenne wskazówki odnośnie kandydatów i ich dopasowania do firmy i proponowanego stanowiska.

Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić Pani profesjonalizm w każdym obszarze działalności.

Piotr Filipczak
Krajowy Kierownik Sprzedaży
ASTELLAS PHARMA Sp. z o.o.

Myślę, że każda firma dysponująca wysokokwalifikowanymi, doświadczonymi pracownikami, ekspertami w swojej dziedzinie, ma pewną trudność z tym, jak takich ludzi dalej szkolić i rozwijać. Zapraszanie ich na szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta często napotyka na ich naturalny opór i komentarze typu „Czego jeszcze mogą nas nauczyć?” Takie szkolenia jednak, zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego, są szczególnie potrzebne. Wtedy właśnie klient szczególnie ostrożnie wydaje swoje pieniądze, a właściwe podejście i jakość obsługi bardzo często decydują o otrzymaniu zamówienia.

W takiej sytuacji znalazła się firma Aerzen podejmując decyzję o przeszkoleniu zespołu sprzedażowego z zakresu skutecznej komunikacji i obsługi klienta. Mimo początkowego oporu tzw "starych wyg", prowadzący szkolenie Pani Iwona Nowak i Dariusz Olszewski z firmy De Integro, po wcześniejszej solidnej diagnozie, przygotowali bardzo ciekawy i bogaty warsztat, którego treści wciągnęły nawet najbardziej sceptycznych uczestników.

Na szczególne podkreślenie zasługuje żywy i nieszablonowy sposób prowadzenia zajęć, oryginalność ćwiczeń i różnorodność stosowanych metod przekazu wiedzy. Z powyższych względów mam przyjemność polecić w/w trenerów jako osoby o dużym doświadczeniu i bogatym warsztacie szkoleniowym. Wiem, że rozumiejąc biznes - świetnie wychodzą naprzeciw jego oczekiwaniom.

Mgr inż. Artur Dybała
Dyrektor Zarządzający
AERZEN POLSKA Sp. z o.o.

Projekt doskonalenia kompetencji menadżerów sprzedaży w Nordea Life & Pension, w obszarze rekrutacji i selekcji, prowadzony był przez Iwonę Nowak.

Przygotowanie programu poprzedzone było gruntowną analizą posiadanych przez uczestników kompetencji oraz potrzeb biznesowych firmy w tym zakresie. Obserwacja menedżerów przy pacy zaowocowała doskonałą diagnozą rzeczywistych potrzeb, jak też perfekcyjnym dopasowaniem programu warsztatów do oczekiwań uczestników. Prowadzone przez Iwonę warsztaty utwierdziły nas w przekonaniu, że Iwona jest wysokiej klasy trenerem i znawcą zagadnień HRM. Sukces tego szkolenia był kontynuowany procesem sesji coachingowych. Sesje koncentrowały się na obszarze kluczowym dla skutecznego procesu rekrutacji i selekcji agentów ubezpieczeniowych.

Skuteczność działań Iwony skłoniła nas do powierzenia jej kolejnego projektu w obszarze budowania zespołu trenerów oraz rozwoju kompetencji szkoleniowych trenerów wewnętrznych. Zaproponowany przez Iwonę model prowadzenia tego zadania obejmował: testy osobowościowe, obserwację przy pracy, feed-back, plan rozwoju kompetencji, warsztaty trenerskie. Praca z Iwoną była dużą inspiracją dla zespołu Trenerskiego i zaowocowała wdrożonymi w praktykę rozwiązaniami. Osobiście przyznaję, iż profesjonalizm Iwony wielokrotnie stanowił i nadal stanowi dla mnie źródło doradztwa w zakresie HRM, coachingu, zarządzania zespołem, planowania kariery pracowników, rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z charakteru mojej pracy.

Iwona jest moim doradcą, wsparciem i przede wszystkim inspiruje mnie do szukania rozwiązań i podejmowania wyzwań. Z całym przekonaniem polecam Iwonę jako profesjonalnego partnera biznesowego, skutecznego doradcę, inspiratora (Iwona jest coachem przed duże "C").

Anna Jaguszewska-Bogacz
Dyrektor Działu Szkoleń
NORDEA POLSKA TUŻ SA

Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą De Integro w projekcie Strategicznego Wyznaczania Celów, oraz Komunikacji Interpersonalnej. Oba projekty były dla nas szczególnie ważne z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego biznesu. Głównym ich celem było wypracowanie przez firmy zrzeszone w naszej organizacji spójnej koncepcji dalszego rozwoju, ustalenie kluczowych zasad współpracy oraz doskonalenie kompetencji interpersonalnych poprzez lepszą diagnozę osobowości rozmówcy i taki dobór form komunikacji, które dają szanse szybszego porozumienia.

Pragnę podkreślić staranne przygotowanie warsztatów, indywidualny program ściśle odpowiadający naszym oczekiwaniom, poprzedzony był skrupulatną diagnozą i zrozumieniem realiów biznesowych naszej organizacji.

W efekcie powstał bardzo ciekawy scenariusz, zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Żywy sposób prowadzenia, skłaniał uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w trakcie warsztatów. Różnorodność zastosowanych ćwiczeń, odwołujących się do doświadczeń uczestników była niewątpliwym atutem ułatwiającym zrozumienie poruszanych zagadnień w sposób jasny i precyzyjny.

Trenerzy, Pani Iwona Nowak i Pan Dariusz Olszewski to osoby charakteryzujące się dużym profesjonalizmem i doświadczeniem, a sposób prowadzenia zajęć potwierdził warsztat trenerski, jak też praktykę biznesową prowadzących.

Reasumując: ciekawe ujęcie tematu oraz wysoki profesjonalizm powodują, że polecamy De Integro jako firmę szkoleniowo-doradczą.

Tadeusz Pawlik
Członek Zarządu
SIEĆBUDOWLANA.PL Sp. z o.o.

W imieniu firmy Viridian Sp. z o.o., czołowego dystrybutora urządzeń medycznych firmy Philips, pragnę serdecznie podziękować Pani Iwonie Nowak i panu Dariuszowi Olszewskiemu z firmy De Integro za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla naszego zespołu sprzedaży.

Przyznam szczerze, iż pierwsze spotkania obfitujące w szereg dociekliwych pytań odbierałem z pewnym zdziwieniem. Efekty tych początkowych rozmów, również z uczestnikami, doceniłem jednak podczas warsztatów. Program spotkań odzwierciedlał specyfikę naszej branży i w trafny sposób odpowiadał na wynikające stąd nasze potrzeby. Dużo praktycznych ćwiczeń opartych na kilku teoretycznych zasadach pokazało uczestnikom obszary wymagające doskonalenia warsztatu handlowego, a zaproponowane techniki i praktyczne sposoby postępowania wzbogaciły ich wachlarz zachowań handlowych.

Bardzo praktycznym rozwiązanie zastosowanym przez firmę De Integro było zlecenie uczestnikom "pracy domowej" pomiędzy kolejnymi warsztatami. Było to dla zespołu pewnym zaskoczeniem, niemniej z perspektywy czasu okazało się świetną formą utrwalenia w praktyce poznanych na warsztatach umiejętności, które mają dzięki temu szansę stać się nawykami. Z tego też względu z ogromną przyjemnością mogę polecić firmę De Integro jako skuteczną firmę szkoleniowo-doradczą. Duże doświadczenie i praktyczne podejście do tematu sprawiają, że grupa szybko nabiera zaufania do trenerów; ich osobowość oraz urozmaicony i wesoły sposób prowadzenia zajęć łatwo niweluje początkowy dystans i otwiera nawet najbardziej nieufnych uczestników.

Tomasz Woźnicki
Prezes Zarządu
VIRIDIAN POLSKA SP. Z O.O.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka DizajNu

przyjazne linki         home | o nas | klienci | referencje | kontakt | diagnoza | rozwój | doradztwo